Google Map SEO + Appointment 2021

[GSEOA.P21] - One Time Set-up Fee Google Map SEO + Appointment $150

- Set up SEO Google Map.
- Set up + verify Google Business
- Set up account Go Booking Simple, Support onboard hướng dẫn sử
dụng GB

[GMSEO.P21] - Google Map SEO $79/Monthly

tiệm khi seach “Nails salon near me” khi khách hàng trong khu vực tiệm.
- SEO google map tức là làm cho vị trí google map (pin map) của tiệm xuất hiện trong top 10 vị trí đầu
tiên khi khách search từ khoá "nail salon near me" trong vòng bán kính 1-3 miles xung quanh vị trí
tiệm, trên ứng dụng Google Map, hoặc trên máy tính sử dụng Map của google.
Tuỳ theo độ gần (dựa trên định vị GPS của điện thoại/thiết bị) và độ tin cậy của vị trí mà Google sẽ đề
xuất 10 vị trí cho người search tham khảo
Hiệu quả thì có thể check như SEO website.
Không giống như SEO website, SEO google map chú trọng vào review và vị trí của tiệm so với vị trí
của người search.
Google Map chỉ ưu tiên hiển thị những tiệm gần nhất và được tin cậy nhất trong vòng 1-3 miles tính từ
vị trí của người search.

  • Google Map SEO đưa tiệm lên top 10 cho Khách Hàng dễ dàng tìm thấy Tối ưu hóa tìm kiếm