CRM - SEO + Google Map SEO

[GSEOA.P21] - One Time Set-up Fee Google Map SEO + Appointment $150

- Set up SEO Google Map.
- Set up + verify Google Business
- Set up account Go Booking Simple, Support onboard hướng dẫn sử
dụng GB

[SEOR-M10-0079] - Google Map SEO $79/Monthly

tiệm khi seach “Nails salon near me” khi khách hàng trong khu vực tiệm.
- SEO google map tức là làm cho vị trí google map (pin map) của tiệm xuất hiện trong top 10 vị trí đầu
tiên khi khách search từ khoá "nail salon near me" trong vòng bán kính 1-3 miles xung quanh vị trí
tiệm, trên ứng dụng Google Map, hoặc trên máy tính sử dụng Map của google.
Tuỳ theo độ gần (dựa trên định vị GPS của điện thoại/thiết bị) và độ tin cậy của vị trí mà Google sẽ đề
xuất 10 vị trí cho người search tham khảo
Hiệu quả thì có thể check như SEO website.
Không giống như SEO website, SEO google map chú trọng vào review và vị trí của tiệm so với vị trí
của người search.
Google Map chỉ ưu tiên hiển thị những tiệm gần nhất và được tin cậy nhất trong vòng 1-3 miles tính từ
vị trí của người search.

  • Google Map SEO đưa tiệm lên top 10 cho Khách Hàng dễ dàng tìm thấy Tối ưu hóa tìm kiếm
[SEOR-T10-0079] - SEO Top 10 First Page Google - $79/Month

1. Website maintenance, update giờ hoạt động và các service Tiệm nếu có thay đổi
2. Design Coupon, E-vourcher khi Tiệm có chiến dịch quảng cáo … trên website.
Nhằm thu hút khách hàng mới đến Tiệm và khuyến khích khách hàng cũ quay lại Tiệm.
3. Marketing Cho Tiệm Nails - SEO Top 10 Trên trang nhất Google Search

[SEOR_T10_0079] SEO Top 10 First Page Google - $79/Month
[SEOR-T03-0099] - SEO Top 3 First Page Google - $99/Month

Marketing Service - Continue to perform monthly SEO top 3 on 1st page of Google. - $99 Monthly.
1. Trả phí thuê bao (hosting) cho Website
2. Duy trì SEO Website on Top 3 Fisrt page of google Search.
3. Website maintenance, update giờ hoạt động và các dịch vụ nếu có thay đổi
4. Design Coupon, E-vourcher khi Tiệm có chiến dịch quảng cáo,
5. Upload hình ảnh on Social Media (Khi có yêu cầu)
6. Respond Good reviews và Bad reviews on google.

[SEOR-T05-0149] - SEO Top 5 First Page Google - $149/Month

1. Website maintenance, update giờ hoạt động và các service Tiệm nếu có thay đổi
2. Design Coupon, E-vourcher khi Tiệm có chiến dịch quảng cáo … trên website.
Nhằm thu hút khách hàng mới đến Tiệm và khuyến khích khách hàng cũ quay lại Tiệm.
3. Marketing Cho Tiệm Nails - SEO Top 5 Trên trang nhất Google Search (Trừ 2 vị trí từ các trang SMM, Giới hạn chỉ 3 khách hàng trong 1 khu vực, và tùy vào location mới nhận khách SEO TOP 5.)

[SEOR-T99-0001] - SEO Top Page Google - $79/Month
[SEOR-T03-0149] - SEO Top 3 First Page Google - $149/Month

1. Website maintenance, update giờ hoạt động và các service Tiệm nếu có thay đổi
2. Design Coupon, E-vourcher khi Tiệm có chiến dịch quảng cáo … trên website.
Nhằm thu hút khách hàng mới đến Tiệm và khuyến khích khách hàng cũ quay lại Tiệm.
3. Marketing Cho Tiệm Nails - SEO Top 3 Trên trang nhất Google Search (Trừ 2 vị trí từ các trang SMM, Giới hạn chỉ 3 khách hàng trong 1 khu vực, và tùy vào location mới nhận khách SEO TOP 5.)