GO POS WINDOW - FISERV MERCHANT SERVICE 2021 - 2022

[GPOSW.P21] - GO POS WINDOW - FISERV MERCHANT SERVICE ($799)

 Hướng dẫn set up Device POS.
 Set-up Go POS Window account.
 On Boarding Go POS hướng dẫn set up sử dụng.

  • Fastboy cung cấp thiết bị sử dụng như sau
  • $600 (hoặc Clover Flex) - Terminal Clover Mini
[GPOSWCD.P21] - Go POS - Window - Fiserv Merchant Service Cash Discount $799
[GPOSCF.P21] – GO CHECK IN POS MOBILE - FISERV MERCHANT SERVICE ($599)

Go POS License $599 – Fiserv Merchant Service
 Download app Go POS trên máy Clover Flex.
 Set-up Go POS account.
 On Boarding Go POS hướng dẫn set up sử dụng
 Set up dịch vụ cà thẻ (Merchant service)

[GPOSMCD.P21] - Go POS - Mobile - Fiserv Merchant Service Cash Discount $599

Go POS License $599 – Fiserv Merchant Service
* Download app Go POS trên máy Clover Flex.
* Set-up Go POS account.
* On Boarding Go POS hướng dẫn set up sử dụng
* Set up dịch vụ cà thẻ (Merchant service)

[GPOSWi5.P21] - GO POS WINDOW - Dell all in one i5

• 11th Gen Intel® Core™ i5-1135G7 Processor at 2.4GHz
• Intel® Wi-Fi 6 (2x2) + Bluetooth 5.1
• Intel® Iris® Xe Graphics
• White IR Web Camera
• Dell Wireless Keyboard + Mouse

[FBMDW1Y] - FBM Dell Warranty 1 year $120
[FBMDW2Y] - FBM Dell Warranty 2 year $200
[FBMCLW2Y] - FBM Clover Flex Warranty 2 year $100

Ngoài 1 năm bảo hành chính hãng Clover, thì thêm 2 năm
bảo hành từ FBM, tổng cộng chủ tiệm có 3 năm bảo hành
máy Clover Flex.
Khi máy Clover Flex khách mua từ Fastboy gặp vấn đề lỗi
kỹ thuật hay hư hỏng. Sau khi check thấy không thể hỗ trợ
sửa chữa qua phone, Fastboy sẽ gửi liền cho chủ tiệm 1
máy Clover Flex khác để dùng POS, giúp tiệm không bị
mất nhiều thời gian gửi máy bảo hành chính hãng Clover
gián đoạn việc sử dụng POS trong tiệm. Chủ tiệm sẽ gửi lại
máy Clover Flex đang lỗi, với đầy đủ phụ kiện về Fastboy.
(Gói bảo hành bao gồm phí ship 2 chiều.)

[POSCLMS.P21] - Monthly Fee - Go Check in POS Mobile $20/month

mềm Go POS của FBM mà không tham gia dịch vụ cà thẻ của
Fastboy.

  • khi khách hàng sử dụng phần Chi phí hàng tháng hỗ trợ Go POS
[POSWL.P22] - Go Check in POS WINDOW LICENSE ($499)
[POSWMS.P22] - Monthly Fee - Go Check in POS Window ($20/month)
[POSCLL.P21] - Go Check in POS Mobile LICENSE ($299)

Hướng dẫn set up download app Go POS trên máy Clover
Flex đang có sẵn của tiệm.
 Set-up Go POS account.
 On Boarding Go POS hướng dẫn set up sử dụng.