GO CHECK IN – GO BOOKING SIMPLE – PHONE 2021

[DSMP.P21] A - Simple Marketing Package 2021
[DSMP.P21] A - Monthly fee - Simple Marketing Package 2021
[DPMP.P21] B - Premium Marketing Package 2021
[DPMP.P21] B - Monthly fee - Premium Marketing Package 2021
[GCBSOSP21] GCI + GBK Simple On Boarding & One Time Set-up Fee $150

 Set up Go Check-in app
 On boarding hướng dẫn sử dụng GCI.

[GCBSP21] GCI + GBK Simple - Unlimited Members (1000 SMS) - $99 Monthly

*Phân loại khách hàng (VIP, New customer, Regular, At risk. etc.)
*Tích điểm cho khách và khách có thể đổi điểm lấy rewards
*Gửi surveys mời khách viết reviews cho tiệm on Google,
Facebook.
*Gửi Happy Birthday - Remind khách quay lại tiệm.
*Gửi Promotion cho khách hàng qua hệ thống Go Check in.
• GCI sẽ tự động trả lời reviews cho khách trên trang Google của
tiệm theo những mẫu tin nhắn lưu sẵn trong Go Check in.
(Google Reviews)

  • Review assistant
  • Chủ tiệm có thể mở tính năng auto respond reviews
[GSMSP1000P21] GCI SMS - Promotion 1000 SMS/ Monthly
[GSMS5000P21] GCI SMS - 5000 SMS/$100
[GSMS10000P21] GCI SMS - 10000 SMS/$180
[YLSP21] Yealink Set up fee $200

-1 cái phone
- 1 cái adapter
- ship included

[GSSP21] Grandstream Set up fee $100
[PBLP21] Phone Booking 1 line - $20 Monthly
[YLPP21] Yealink Phone - Add on $150/phone
[YLLP21] Yealink 1 line - Add on $20/month
[GBKSL5.P21] - Go Booking Simple (Limit 5 Staff)

Fastboy gắn link đặt hẹn của tiệm lên Google
- Khách hàng đặt hẹn trên link web hoặc trên app.
- Chủ tiệm quản lý cuộc hẹn qua web link hoặc app.
Chế độ tự động xác nhận cuộc hẹn (confirmed) hoặc chủ tiệm sẽ vào confirm – reschedule hoặc
cancel cuộc hẹn.
- Khách hàng sẽ nhận tin nhắn confirm tình trạng cuộc hẹn, đến gần ngày giờ hẹn sẽ có tin nhắn
nhắc hẹn Reminder SMS.
** Nếu tiệm có dùng POS, khi khách đến tiệm POS sẽ nhận ra khách có hẹn sẽ chuyển vào
“wait list” cột Appointment.

[GBKSU.P21] - Go Booking Simple Maximum Employees/ $65 Monthly.
[GBKSL15.P21] - Go Booking Simple From 1 To 15 Employees/ $40 Monthly