Dear, 

We are migrating to the new phone system. Our main company phone number is: 832-968-6668 or 888-416-2944. Please update our contact information, all the old phone numbers will be disconnected at the end of November, 2016.

Xin kính chào quý anh chị, Fastboy xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ công ty Fast Boy Marketing trong suốt thời gian qua. Để nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty chúng tôi đã nâng cấp lên hệ thống phone mới. Kể từ nay cả công ty Fast Boy sẽ dùng đúng một số phone duy nhất là 832-968-6668 hoặc 888-416-2944Xin quý anh chị vui lòng update số phone của công ty để tiện liên lạc. Các số phone cũ sẽ bị tắt vào cuối tháng 11 năm 2016.

Xin chân thành cảm ơn,

Fastboy Marketing
832-968-6668
Toll Free 888-416-2944
 

Tuesday, November 22, 2016

« Back